Please update your Flash Player to view content.
Čestný občan PDF Tlačiť E-mail

 

Ondrej Korpás

Obecné zastupiteľstvo v Strekove ako zastupiteľský zbor obce v zmysle zákona SNR c. 369/1990 Zb. § 11 odst. 4 písmeno 1 ako aj v zmysle ustanovení Štatútu Obce Strekov pre ocenenie práce fyzických a právnických osôb,  ktoré sa osobitne významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a dobré meno obce udeľuje ČESTNÉ OBČIANSTVO pánovi ONDREJOVI KORPÁŠOVI Za obetavú a neúnavnú prácu vykonanú na podporu maďarskej kultúry, vinohradníctva a vinárstva nielen v našej obci ale v celoslovenskom meradle včítane vedeckého života - ako aj  za významný podiel pri zachovávaní kultúrnych a spoločenských hodnôt v Strekove a širšieho okolia.

 


 

Zoltán Sidó

Obecné zastupiteľstvo v Strekove v zmysle ustanovení štatútu obce Strekov § č. 35 uznesením číslo 30/20050617 udeľuje ocenenie ČESTNÝ OBČAN OBCE STREKOV pánovi ZOLTÁN-ovi SIDÓ-ovi za obetavú prácu v prospech maďarského národného spoločenstva na Slovensku a za šírenie dobrého mena obce Strekov vo verejnom živote. V Strekove, 2. júla 2005.

 


 

Ľudovít Danczi

1925.07.16. - 2008.06.08.

Obecné zastupiteľstvo v Strekove v zmysle ustanovení štatútu obce Strekov § č. 35 uznesením č. 7/990611 udeľuje ocenenie ČESTNÝ OBČAN OBCE STREKOV veľadôstojnému pánovi farárovi ĽUDOVÍT-ovi DANCZI-mu za úprimný vzťah k rodnej obci, za významnú zberateľskú činnosť v oblasti maďarskej ľudovej a sakrálnej kultúry na Slovensku, za vytrvalú a blahodarnú prácu vo svojom cirkevnom poslaní. V Strekove, 27. júna 1999.

 

Obec Strekov

Obecný úrad
Blatná u. 1036/5
941 37 STREKOV

tel. 035 / 64 97 101
fax.: 035 / 64 97 437
email: ocu(at)strekov.sk

Ďalšie kontakty aj s telefónnymi číslami

Stránkové hodiny

obecný úrad:
Pondelok: 9-12; 13-15
Streda: 9-12; 13-16
Piatok: 9-12

Obecná polícia

035 / 64 97 436
0907 / 199 299

Mapa

Virtuálna túra

Reklamný prúžok

Ponuka energetikov

Predpoveď počasia

Dlhodobá predpoveď počasia

Inzerát

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok