Please update your Flash Player to view content.
Obyvateľstvo PDF Tlačiť E-mail

Štatistické údaje podľa posledného sčítania obyvateľov 21. máj 2012

Trvale bývajúce obyvateľstvo

spolu2086
muži
991
ženy
1095

Národnostné zloženie obyvateľstva

národnosť

slovenská
248
maďarská
1708
rómska
54
česká
2
nemecká 1
rusínska 1
moravská 1
iná 3
nezistená 68

Náboženské vyznanie obyvateľstva

vyznanie

rímskokatolícka cirkev
1878
evanjelická cirkev
0
gréckokatelícka cirkev
1
reformovaná kresťanská cirkev
47
pravoslávna cirkev
1
náboženská spol. Jehovovi svedkovia
0
evanjelická cirkev
0
bratská jednota baptistov
0
né a nezistené
x
bez vyznania
x

 


 

Štatistické údaje podľa posledného sčítania obyvateľov 2001

Trvale bývajúce obyvateľstvo

spolu2233
muži 1068
ženy 1165

Ekonomicky aktívne osoby spolu 1007

muži 557
ženy 450

Podiel ekonomicky aktívnych z trvale bývajúceho obyvateľstva v % : 45,1

Veková štruktúra obyvateľstva

Vek 0-14 361
vek 15-59; muži 694
vek 15-54; ženy 586
vek 60 a viac; muži 195
vek 55 a viac; ženy 391
nezistený vek 6

Národnostné zloženie obyvateľstva

národnosťabsolútnev %
slovenská 213 9,5
maďarská 1983 88,8
rómska 22 1,0
česká 4 0,2
rusínska 0 0
ukrajinská 0 0
iná 0 0
nezistená 11 0,5

Náboženské vyznanie obyvateľstva

vyznanieabsolútnev %
rímskokatolícka cirkev 2115 94,7
evanjelická cirkev 0 0,0
gréckokatelícka cirkev 0 0,0
reformovaná kresťanská cirkev 46 2,1
pravoslávna cirkev 0 0,0
náboženská spol. Jehovovi svedkovia 0 0,0
evanjelická cirkev metodistická 0 0,0
bratská jednota baptistov 0 0,0
iné a nezistené 16 0,7
bez vyznania 56 2,5
 

Obec Strekov

Obecný úrad
Blatná u. 1036/5
941 37 STREKOV

tel. 035 / 64 97 101
fax.: 035 / 64 97 437
email: ocu(at)strekov.sk

Ďalšie kontakty aj s telefónnymi číslami

Stránkové hodiny

obecný úrad:
Pondelok: 9-12; 13-15
Streda: 9-12; 13-16
Piatok: 9-12

Obecná polícia

035 / 64 97 436
0907 / 199 299

Mapa

Virtuálna túra

Reklamný prúžok

Ponuka energetikov

Predpoveď počasia

Dlhodobá predpoveď počasia

Inzerát

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok